เวลาโกรธ เราใช้อารมณ์จนคนมองเหตุผลจริงไม่ออก
เวลาโกรธ เราดูไม่ยอม ดูไม่ร่วมมือ
เวลาเราโกรธ เราถูกมองว่า เราเอาตัวเองเป็นใหญ่
เวลาเราโกรธ คนอื่นหยุดสื่อสาร ...
เวลาเราโกรธ คนอื่นนิ่ง ถอย หรือใส่กลับด้วยอารมณ์
ความโกรธจึงต้องใช้เมื่อจำเป็น ง่ายๆคือ จำเป็นต้องโกรธ ต้องหยุดการกระทำคนอื่นทันที ไม่เน้นสื่อสาร เน้นให้หยุด ให้เกรงใจเรา
คนโกรธบ่อย จะยิ่งเหงา ยิ่งถูกเข้าใจผิด
คนยิ่งไม่กล้าคุยกับเราตรงๆ ไม่กล้าเปิดใจ
ไม่กล้าแม้จะอธิบายอะไรกับเราต่อหน้า...
ความโกรธมีพื้นที่ใช้จำกัดมาก
ใช้มันอย่างมีสติ
อย่าคิดว่าโกรธบ่อย แล้วคนจะเกรงใจเรา
คนจะเข้าใจเราผิดมากกว่า...
ดร.พงษ์รพี บูรณสมภพ
2 ถูกใจ
130 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา