เมตตาค่ะ แค่เข้าใจว่าเค้าเป็นคนแบบนั้น จะได้ไม่ถือสาและลด toxic ที่กระทบเรานะคะ
โฆษณา