27 มิ.ย. 2022 เวลา 09:37 • ความคิดเห็น
แสดงว่า เป้าหมาย ของเรา เราไม่เชื่อในเป้าหมายของเรา
ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เราจะไม่สนใจเสียงรอบข้าง
แล้วลงมือทำให้ถึงที่สุด จนกว่ามันจะเป็น ความจริง
โฆษณา