27 มิ.ย. 2022 เวลา 09:39 • ความคิดเห็น
เราต้องรู้กฏของธรรมชาติ ไม่ใช่แค่พ่อแม่หรือคนในครอบครัวเรา เราไม่มีทางเปลี่ยนใครได้ครับ สิ่งเดียวที่เราทำได้คือ
ความเข้าใจ พวกเขาเหล่านั้น และปล่อยวางกับทุกเรื่อง
ที่ทำให้เรานั้น ทุกข์ใจ
โฆษณา