หลายๆอย่าง บางคนอยากใช้
คิดในจิต
แต่สุดท้าย คุณก็ทำไม่ได้จริง
ส่วนใหญ่ช่างแม่ง เลยกลายเป็น = อ่อนแอ อ่อนไหว
ช่างแม่ง = แคร์
ช่างแม่ง = รู้สึก ( รู้สึกไปแล้ว )
จะปล่อย ช่าง วาง ละทิ้ง ช่างแม่งมัน
และสุดท้ายมันก็ผ่านไป ช่วงเวลา วันเวลา อารมณ์
ช่างแม่งในวันแรก เข้มข้นอยู่
ผ่านวันเดือนปี จืดจาง หายไป
ช่างแม่ง เป็นแค่อารมณ์ที่อยากจะช่างแม่ง
แต่ต้องใช้เวลาในอารมณ์
แต่เวลาพูดออกมา บางทีก็ทำให้รู้สึกดีได้นิดนึง
เพื่อจะบอกกับตัวเองว่า ช่างแม่ง
ไม่สนใจ ไม่แคร์ ไม่เอาแล้ว
ช่างแม่งมัน
ช่างแม่ง = punk
ช่างแม่ง = โมโห โกรธ
และอื่นๆ
อันไหนอยากจะไม่ช่างแม่ง ไม่อยากช่างแม่ง
อันไหนอยากจะช่างแม่ง อยากจะช่างแม่ง
ใจคุณ อารมณ์คุณ สิ่งกระทบ ผลกระทบ
สาเหตุ ปัจจัย ความรู้สึก มุมมอง การกระทำ
การโดนกระทำ อ่อนแอ อ่อนไหว ไม่ให้อภัย
ไม่ชอบ ไม่พอใจ
โฆษณา