27 มิ.ย. 2022 เวลา 15:11 • หุ้น & เศรษฐกิจ
แจ้งช่องทางจองหุ้น IPO ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (TLI) สำหรับนักลงทุนทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย)
สามารถจองผ่าน Finansia ได้
**ไม่จำเป็นต้องเคยเป็นลูกค้าของฟินันเซียมาก่อน**
โดยมีสิทธิจองท่านละ 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 16.00 บาท รวม 16,000 บาท ต่อ 1 สิทธิ
โดยจะเปิดให้จองในวันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวล 9.00น.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fnsyrus.com/tli/
**สำหรับลูกค้าเก่า ฟินันเซีย** ที่มีการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 24 มิ.ย. 65 มีสิทธิ์จองซื้อ 1,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 16.00 บาท รวม 24,000 บาท ต่อ 1 สิทธิ์
โฆษณา