ว่ากันว่า....
ชีวิตคน ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องเดียว
แต่เกี่ยวกับหลายเรื่องพร้อมๆ กัน
วันที่เรา...ทุ่มเวลาในชีวิต
ไปกับเรื่องใดก็ตาม
เราจะ ลืมไม่ได้
ว่า เรายังมีเรื่องอื่นในชีวิต
ที่ต้องดูแลควบคู่ไปด้วย
ความสำเร็จ เพียงด้านเดียวในชีวิต
ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง
เพราะสุดท้ายแล้ว
เราอาจต้องสูญเสียด้านอื่นๆ ไป
คนที่ "ทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับงาน"
อาจเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ได้รับการยอมรับนับถือ
มีชื่อเสียง มีรายได้สูง
แต่ถ้าลืมจัดการ เรื่อง...
"สุขภาพ" ของตัวเอง
ก็อาจต้อง....
ล้มป่วย ด้วยโรคร้ายแรง
ต้องนำเงินรายได้มารักษาตัว
และสุดท้ายก็ทำงานไม่ไหว
จนไม่มีรายได้เหมือนเดิม
หรือลืมจัดการเรื่อง "ครอบครัว"
ให้แต่เงิน
ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ ให้ความรัก
กับ ลูก เมีย พ่อ แม่
คนเหล่านั้น อาจกลายเป็น
คนสร้างปัญหา ให้เราตามแก้
จนหมดเวลา และเงินทอง
หรือครอบครัวแตกแยก
สำเร็จด้านเดียว
แต่ต้องสูญเสียด้านอื่นๆ ไป
แม้จะสำเร็จ
แต่ ! ก็อาจหาความสุขไม่ได้
ดังนั้น ต้องแบ่งเวลาดูแล
สร้างสมดุล เรื่องอื่นๆในชีวิต
ไปพร้อมๆ กันด้วย
การงาน
การเงิน
ครอบครัว
สุขภาพ
สังคม
พักผ่อน / ใช้เวลาว่าง
ซึ่งคงไม่สามารถ...ให้...เต็มร้อย
ทุกด้านพร้อมกัน
แต่ ! จัดลำดับความสำคัญ
แล้วให้เวลา ให้การทุ่มเท
ลดหลั่นกันไป
หากประเมินตัวเองแล้ว
พบว่า มีด้านที่ต้องรีบแก้ไข
ให้รีบแก้ไข !
อย่าปล่อยทิ้งไว้ จนสายเกินแก้ค่ะ
ชีวิตเรา ถ้าเสียด้านใดด้านหนึ่งไป
ก็ไม่สมดุลแล้ว
และอาจเสียหายลุกลาม รุนแรง
นอกจากนี้
ความสุขก็จะหดหายไปด้วย
ทบทวน
และรักษาสมดุลของชีวิตให้ดี
จะได้ไม่ต้องสูญเสีย
สิ่งที่ไม่ควรสูญเสียไป
#มนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลก
โฆษณา