28 มิ.ย. 2022 เวลา 06:47 • การศึกษา
หุ่นยนต์ HyperTaste แยกแยะรสชาติได้จากระบบ AI Machine และ Learning
ตัวหุ่นยนต์ HyperTaste เครื่องมือสำหรับการตรวจวัดรสชาติทางเคมี หรือเรียกได้ว่าเป็น “หุ่นยนต์ลิ้มลอง และแยกแยะรสชาติ” เซ็นเซอร์ที่ “ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของของเหลวได้” จากผลงานวิจัยจากทาง IBM Research, Patrick Ruch.
.
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นจากการใช้ “เซ็นเซอร์หลายตัวมารวมตัวกัน” ซึ่งทำงานเหมือนกับปุ่มรับรสบนลิ้นของมนุษย์ โดยใช้อัลกอริทึมของระบบ Machine learning เพื่อตีความผลลัพธ์จากเซ็นเซอร์
.
โดยทีมงานใช้แผงวงจรที่มีฮาร์ดแวร์เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์และเซ็นเซอร์โพลีเมอร์ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า 16 ชุด โดยเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะเปลี่ยนกระแสแรงดันไฟฟ้าเมื่อจุ่มลงในสารละลาย
#นายช่างมาแชร์ #HyperTaste #Robot #Technology
โฆษณา