Monarchy in Motion EP1 สวีเดน: การพิสูจน์ตัวตนของราชวงศ์ภายใต้คำถาม กษัตริย์มีไว้ทำไม
‘สถาบันกษัตริย์’ เป็นหนึ่งในสถาบันรูปแบบหนึ่งของโลก สัญลักษณ์ของรัฐโบราณที่มีประวัติศาสตร์ ทว่าในโลกยุคปัจจุบันจะมีสักกี่แห่งที่ยังปรับตัวและอยู่รอดจนถึงปัจจุบัน
สวีเดน เป็นหนึ่งในสถาบันกษัตริย์ที่ดำรงมาจนถึงปัจจุบันโดยผ่านการปฏิรูปมาหลายครั้ง การปรับตัวของพวกเขาถูกบีบบังคับจากฝ่ายการเมือง ทว่า ‘กลุ่มอำนาจเก่า’ ก็ยังพยายามรักษาอำนาจเอาไว้ และในกระบวนการอันยาวนานนี้ สังคมสวีเดนเผชิญกับการตัดสินใจหลายครั้ง กว่าจะก้าวผ่านช่วงเวลาอันท้าทาย
กลุ่มการเมืองกับสถาบันกษัตริย์สวีเดนจัดการความสัมพันธ์ของพวกเขากันอย่างไร มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน อะไรคือข้อครหาที่พวกเขาต้องเผชิญ ร่วมติดตามได้ใน Monarchy in Motion ในความเคลื่อนไหวของ 'สถาบันกษัตริย์’ EP.1 - การพิสูจน์ตัวตนของราชวงศ์ภายใต้คำถาม กษัตริย์มีไว้ทำไม
รับฟังได้ทั้งทาง YouTube
และ Spotify
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา