28 มิ.ย. 2022 เวลา 13:52 • การศึกษา
ความพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันครับ
1. คนในครอบครัวอยู่สุข สบาย ชีวิตไม่ติดขัด
2. ความสงบทั้งเรื่องงาน ความสงบทางใจ
บลาๆ
โฆษณา