รู้สึกว่าได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องไม่มีจะกินค่ะ
แต่จริงๆพึ่งจะเรียนรู้จากเพื่อนมาว่า เราควรจะเริ่มจะช่างแม่งได้แล้ว ตั้งแต่เริ่มใช้ รู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
โฆษณา