29 มิ.ย. 2022 เวลา 05:06 • การศึกษา
สุดท้ายคือความตาย ต่อให้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ตายเหมือนๆกัน ไม่มีความหมาย
โฆษณา