คือก่อนตาย รู้ว่าเกิดมาทำไม
แล้วได้ทำหน้าที่นั้นครบถ้วนครับ..
โฆษณา