ทำไมการเติบโตทำให้เราสูญเสียตัวตน?
คำถามนี้ถูกลบ
เพราะการรู้จักคนใหม่ๆ รู้มุมมองใหม่ๆ
การได้รู้ว่ามุมมองของคนแต่ละคนชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร ทำให้เราปรับตัวเพื่อที่จะเป็นที่ชอบและสามารถอยู่ในสังคมนั้นได้
เพราะงั้นเมื่อเรารู้จักความคิดใหม่ๆและพยายามทำตัวให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ยิ่งทำให้เราสูญเสียตัวตน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา