ทำไมการเติบโตทำให้เราสูญเสียตัวตน?
คำถามนี้ถูกลบ
การเติบโตไม่ได้ทำให้เสียตัวตน เราฟังคนอื่นมากขึ้น แต่เราฟังเสียงของตัวเองน้อยลง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา