ทำไมการเติบโตทำให้เราสูญเสียตัวตน?
คำถามนี้ถูกลบ
สำหรับส่วนตัวนี่ตรงกันข้ามนะ…การเติบโตทำให้เรากล้าแสดงตัวตนและเป็นตัวเองมากขึ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา