(Saturn)Super robot wars F บทสรุป
ตั้งวันเกิดตัวเอก วันที่ 2 เดือน 9 เลือดกรุ๊ป O
ฉากที่ 1
เก็บ lv. Getter robot ให้มากที่สุดจนได้ Lv 10 พลังจิต แม่นยำ
ฉาก 2
ให้เก็ตเตอร์จัดการบอสก่อน ล่อมาใกล้โคโลนี่แล้วค่อยจัดการ ถ้าลูกน้องตายหมดบอสจะหนี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...