29 มิ.ย. 2022 เวลา 19:27 • ไลฟ์สไตล์
ชีวิต เปรียบเสมือนภูเขา ลูกเล็ก ลูกใหญ่ สลับกันมาไปจนตลอดชีวิต ต้นทางคือจุดเริ่มต้น ระหว่างทางขึ้นเขาคือการฟันฝ่า ที่อาจจะ เกิดเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ และเจ็บปวด แต่เมื่อคุณไม่ย่อท้อ และมองไป ที่ยอดสุดคือเป้าหมาย ที่จะไปให้ถึง จนสำเร็จ จนมีความสุข และ เมื่อถึงยอดแล้ว คุณก็ต้องเดินลงไป เพราะ ไม่มีใครอยู่ในจุดนั้นได้นาน มันคือกฏธรรมดา ชีวิตเราก็เดินลงไป ไม่ใช่เพราะเราจะตกต่ำแต่มันคือธรรมชาติ ที่ต้องเป็นไป ลงไปเพิ่อ ที่จะเดินไปสู่ต้นทางของภูเขาลูกใหม่ต่อไป ด้วยความสุข ความสดใส ไม่ย่อท้อครับ ขอให้โชคดี
1
โฆษณา