การเติบโตมันคือการลอกคราบไง
เสียไปก็ไม่ทั้งหมด ได้มาใหม่ก็ไม่สมบูรณ์
ถึงเวลาต้องโต ก็จะลอกคราบออกใหม่ไปเรื่อยๆ
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา