ตอนมี ’ความรัก’ ไม่ได้แปลว่าไม่รักตัวเองเสมอไป
สำหรับผม เพราะผมรักตัวเอง ผมจึงเลือกที่จะ ’รัก’ ครับ🙃
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...