30 มิ.ย. 2022 เวลา 09:59 • ข่าวรอบโลก
ตุรเคีย : ยิงปืนนัดเดียวได้นก 5 ตัว
ประธานาธิบดีตุรเคีย ประธานาธิบดีฟินแลนด์ และนายกรัฐมนตรีสวีเดน เจรจายอมรับข้อตกลง   ที่มา https://www.theguardian.com/world/2022/jun/28/turkey-lifts-objections-to-finland-and-swedens-nato-bid
หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญจาก NATO Summit
ณ กรุงแมดริด ประเทศสเปน เมื่อ 28 มิ.ย.65
คือ
ประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdoğan แห่งตุรเคีย ได้เจรจากับ
ประธานาธิบดี Sauli Niinistö แห่งฟินแลนด์ และ
นายกรัฐมนตรี Magdalena Andersson แห่งสวีเดน
เป็นผลให้ ตุรเคีย ประกาศยอมรับการเข้าเป็นสมาชิก NATO ของสวีเดน และฟินแลนด์
นี่คือการ “ยิงปืนนัดเดียว” ของตุรเคีย ที่สร้างประโยชน์ได้หลายข้อ “ยิงนกได้ 5 ตัว”
นกตัวที่ 1 : ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตุรเคีย ต่อทั้งสวีเดน ฟินแลนด์ และ NATO
ตุรเคีย รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อทุกฝ่าย โดยการยกเลิกแนวคิดการใช้สิทธิ์คัดค้าน (VETO)
เปิดทางให้ สวีเดน และฟินแลนด์ เข้าเป็นสมาชิก NATO
1
นกตัวที่ 2 : ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตุรเคีย ต่อรัสเซีย
ตุรเคีย แสดงจุดยืนที่แตกต่างจากชาติสมาชิก NATO ในการคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิก NATO ของ สวีเดน และฟินแลนด์
แล้วเมื่อประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซีย ออกมาประกาศในทำนองว่า “สวีเดน และฟินแลนด์ เข้าเป็นสมาชิก NATO ได้” แต่ต้องไม่มีการนำกองกำลัง NATO หรือ ขีปนาวุธเข้ามาติดตั้งประจำการในสวีเดน และฟินแลนด์ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซีย
ถือว่า ตุรเคีย หาทางออกได้ “บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น” ในการวางตัวต่อ รัสเซีย
1
นกตัวที่ 3 : ด้านความมั่นคงภายใน
ตุรเคีย จัดการลดปัญหาจากกลุ่มก่อการร้าย ชาวเคิร์ด ที่มีแหล่งพำนักอาศัยอยู่ในสวีเดน- และฟินแลนด์ ได้จากการเจรจาในครั้งนี้
1
นกตัวที่ 4 : ด้านความมั่นคงทางการทหาร
ตุรเคีย ได้โอกาสที่จะจัดซื้อ F-16 รุ่นใหม่ ซึ่งผลิตในสหรัฐฯ เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บทางการทหาร
ทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่า ที่มีชั่วโมงบินสูง และผ่านการใช้งานมายาวนาน
เนื่องจากใน คศ.2017 ตุรเคีย ได้เสียโอกาสในการจัดซื้อ F-35
เพราะ ตุรเคีย ในเวลานั้นได้นำระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ซึ่งผลิตในรัสเซีย เข้ามาประจำการ
ซึ่ง สหรัฐฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักในการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ชาติพันธมิตร
4
นกตัวที่ 5 : ด้านเสถียรภาพทางการเมือง
ตุรเคีย ได้แสดงบทบาทอันโดดเด่นต่อทั้งประชาคมโลก และประชาชนชาวตุรเคีย
ถือเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของผู้นำตุรเคีย คือ ประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdoğan
ช่วยสร้างคะแนนนิยมจากประชาชน เตรียมพร้อมในการลงชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในอีกประมาณ 1 ปีข้างหน้า
ตั้งแต่ รัสเซียบุกยูเครน
ผู้นำตุรเคีย วางหมากเดินเกมได้ดีบนเวทีโลก จนวันนี้ถือได้ว่า
“ยิงปืนนัดเดียวได้นกมากถึง 5 ตัว”
2
โฆษณา