30 มิ.ย. 2022 เวลา 08:52 • ปรัชญา
อิติปิโสถอยหลังพุทธคุณ 108 แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
สามารถสะเดาะเคราะห์ได้
โฆษณา