อิติปิโสถอยหลังพุทธคุณ 108 แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
สามารถสะเดาะเคราะห์ได้
21 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา