30 มิ.ย. 2022 เวลา 13:15 • ไลฟ์สไตล์
วันใดรักฉายให้ สุขใจ
ขอดาวส่องประกายไป ร่ายล้อม
วันใดร้าวรานใจ โอบกอด ฟ้านา
วอนจันทร์เป็นเพื่อนพร้อม เคียงเธอทั้งคืนฯ
โฆษณา