30 มิ.ย. 2022 เวลา 13:57 • ไลฟ์สไตล์
สำหรับคนที่เหงา เบื่อ และมองสรรพสิ่งไปในทางลบนั้น
ให้ฝึกตัวเองใหม่ โดยสร้างสรรมาจากตัวเรา ก็คือ พึ่งตนเอง วิธีฝึกมีดังนี้
1. ให้อภัยตัวเอง มองว่า สิ่งที่เคยทำมาก่อนหน้า คือ ครูผู้ยิ่งใหญ่ สอนให้เราสุขุม รอบคอบ นิ่งมากขึ้น และเข้มแข็ง
2. ถอน หรือตื่นขึ้นมาจากความคิดเก่า ๆ มองไปข้างหน้าว่า จะทำอะไร มีเป้าหมายอะไร
3. ให้กำลังใจตัวเองทุกๆลมหายใจเข้าออก หรือทุกๆขณะที่ก้าวเดินไปข้างหน้า ชีวิตนี้มีคุณค่ามากเหลือเกิน ก่อนจะหมดลมหายใจ เราจะทำสิ่งนี้ ก้าวต่อไป อาจหาญเด็ดเดี่ยว มั่นคง ไม่หวั่นไหว
4. หยุดการกระทำที่ทำให้ชีวิตขาดพลัง อาทิ ซ้ำเติม ดุด่า ดูถูกด้อยค่าตัวเอง อุปมาเหมือนเอามีดมาทิ่มแทงตัวเราเอง มันเจ็บปวด (ฝึกให้รางวัลตัวเราบ้าง ชื่นชมตัวเราเองบ้าง)
5. นึกถึงคุณของบิดา มารดา ผู้มีพระคุณบ่อยๆ เขาเป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์ เขาไม่ต้องการอะไรจากเราเลย ใจใสๆ
6. ทำบุญ ใส่บาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรมตามกาลที่ตนสะดวก หรือทำให้เป็นนิสัย
7. ทำตามนี้ ชีวิตจะมีพลัง จะพบกับความสำเร็จตามที่ปรารถนาค่ะ
โฆษณา