ความรู้ = ความรวย คะ
กสรลงทุนที่ดีที่สุด คือตัวเอง
เลือกเรียนให้ถูกคน ก็จะไม่หลงทาง
10 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา