มีบัญชีอยู่แล้ว?
ครม.อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงฯ แบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ ให้แก่เทศบาล อบต. ร้อยละ 5 ใช้บำรุงรักษาฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติในพื้นที่
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 มีนาคม 2565 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. …. เพื่อให้นำเงินส่วนแบ่งดังกล่าวไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีสาระสำคัญ คือ
1. กำหนดให้แบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนที่เรียกเก็บได้ของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือ สวนรุกขชาติ แต่ละแห่งในอัตราร้อยละ 5 ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ โดยให้นำส่งให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โอนเงินค่าบริการและค่าตอบแทนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแบ่งให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ในจำนวนแห่งละเท่า ๆ กัน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม กำหนดห้ามไม่ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนำเงินค่าบริการและค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยให้นำไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น
และให้รายงานการใช้เงินที่ได้รับให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ตรวจสอบข้อเท็จจริง: จีนมีรัฐประหาร และ Xi Jinping ถูกจับกุมหรือไม่? ่ล่าสุด!! มีข่าวลือเรื่องการทำรัฐประหารต่อประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเกิดขึ้นบน โซเชียลมีเดีย แต่ผู้เชี่ยวชาญได้ย้ำว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
   อัปเดต ค่าปรับจราจร 2565 เพิ่มโทษและค่าปรับข้อไหนบ้าง เช็กเลย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 โดยมีการเพิ่ม ค่าปรับจราจร ใหม่รวมไปถึงการเพิ่มอัตราโทษหนักจากเดิมทั้งการจำและปรับ
   6 แนวทางเริ่มธุรกิจโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก คนส่วนใหญ่ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการวันหยุดมักจะยังไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ดังนั้นทำครั้งแรก จะให้สำเร็จเลย มันไม่ง่ายครับ มีโอกาสล้มเหลวสูงมาก ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเน้นสำหรับคนอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดก็คือ “จะต้องไม่ใช้เงินลงทุนมาก”
   ทำไมงานศพชินโซะ อาเบะ จึงมีราคาแพงกว่างานศพควีนเอลิซาเบธที่ 2 ❓ คำถามที่คนญี่ปุ่นต้องการคำตอบ
   ดูทั้งหมด