ความหมายของชีวิตคืออะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ในช่วงชีวิตหนึ่ง เราจะเจอผู้คนมากมาย
แต่มีคนอยู่ 3 คนที่เราต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆ
คนแรก คือ "#คนเก่ง"
คนเก่งจะทำให้เรารู้สึก "ทึ่ง"
ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีทำงานของเขา
ซึ่งจะทำให้เรา "เก่ง" ตามไปด้วย
คนที่สองคือ "#คนดี"
คนดีจะทำให้เรารู้สึกถึงสัมผัส
ของความ "สงบร่มเย็น"
ความรู้สึกที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น
คนสุดท้าย คือ "#คนมีความสุข"
คนมีความสุข จะทำให้เรา "สุขใจ" ไปด้วย
เพราะเขาจะมองอะไรในมุมบวกเสมอ
พลังแห่งความสุข จึงกระจายเข้าสู่ตัวเราด้วย
ชีวิตเราจะ "เก่ง ดี และ สุขใจ" ได้
หากเรา "เลือก" อยู่ใกล้ "คนเก่ง คนดี คนมีความสุข"
ยิ่งอยู่ใกล้ #เรายิ่งเก่ง
ยิ่งคบหา #เรายิ่งดี
ยิ่งพูดคุย #เรายิ่งสุขใจ
ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร
ขึ้นอยู่ที่ "คนที่เราเลือกคบ"...
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา