ถ้าเป็นธนาคารในอเมริกา ใช้เลขSocial Security Number (SSN)+ ใบขับขี่(US DRIVER LICENSE )ประกอบนะคะ
(จากประสบการณ์ตัวเองค่ะ)
  • 2
โฆษณา