ความหมายของชีวิตคืออะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
นิยามใดๆที่คนอื่นบอกไว้ ก็คือสิ่งคนนั้นๆเขามองชีวิตเขา
ถ้าอยากรู้ว่า ความหมายของชีวิตของเราเองคืออะไร ลองสังเกตจากวิธีการที่เราพูดคุยสื่อสารกับตัวเอง
ความหมายของชีวิต ถูกซ่อนอยู่ในวิธีการที่เรามองตัวเอง ทั้งในสถานการณ์ปกติ ยามคับขัน วิกฤต เป็นทุกข์หรือเป็นสุข เราปฏิบัติกับตัวเองอย่างไร ให้ค่ากับอะไร เฉยๆกับอะไร ฯลฯ ต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนถึงการให้ความหมายในแบบของเรา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา