ไม่เสมอไปคะ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย วุฒิภาวะ พื้นฐานครอบครัว บางภาวะผู้หญิง ก็สามารถทำได้ดีกว่า
92 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา