3 ก.ค. 2022 เวลา 11:42 • ความคิดเห็น
นิพพาน คือการไม่เกิด ไม่เกิดความอยาก ไม่เกิดต้องการ ไม่เกิดคาดหวัง ก็จะไม่เกิดทุกข์ ... หลุดจากวังวนของกิเรศ ก็ไม่เกิด(กิเรศ)อีก สุขที่แท้จริงไม่มีในผู้ไม่สิ้นทุกข์ ทุกข์ไม่มีในผู้ไม่แสวงหาสุข.
โฆษณา