3 ก.ค. 2022 เวลา 22:34 • ความคิดเห็น
ภาวะที่ไม่เกิดอัตรกิริยาใดๆต่อสสารและปฏิสสาร
เข้าใจว่าความเป็นธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะทำมันไร้ความหมายในท้ายที่สุด
ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าหาจุดสมดุล สิ้นสุด ไร้ความหมาย เกิดใหม่แล้วสมดุลอีกอีกครั้ง จนเอนโทรปีถึงขีดจำกัดและจะไม่เกิดหรือเปลี่ยนแปลงอะไรอีก
โฆษณา