4 ก.ค. 2022 เวลา 12:12 • ความคิดเห็น
คงจะมีอิสระอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะ อิสระ จากการ
เวียนว่ายตายเกิด 🤩
โฆษณา