5 ก.ค. 2022 เวลา 23:00 • สุขภาพ
วัคซีนในวัยรุ่น (กลุ่มอายุ 11-25 ปี) ควรได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพราะในวัยรุ่นมักรวมกลุ่มทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เมื่อมีโรคติดต่ออาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นวัคซีนในวัยรุ่นจึงมีความจำเป็น รู้จักกับ 5 วัคซีนที่วัยรุ่นควรได้รับ
อ่านเพิ่มเติม 👉https://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-1053
📍 ตรวจสอบข้อมูลโดย พญ. จิตรลดา ศรีปัญญา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก , โรคเด็กทั่วไป , ฉีดวัคซีนเด็ก
📍 คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby)
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
#วัคซีนในวัยรุ่น #วัคซีน #วัยรุ่น #คลินิกสุขภาพเด็กดีศูนย์ศรีพัฒน์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
โฆษณา