เคยมีประสบการณ์ค่ะ ตอนเป็นใข้เจลวุ้นว่านหางจระเข้
บริสุทธิ์ที่เป็นเจลใสๆ ทาเฉลี่ย 3 ครั้ง ต่อวันค่ะ
เวลาทา ทาแบบโปะ แล้วเกลี่ยให้เป็นขั้นเคลือบบริเวณแผล ทำให้บริเวณแผลชุ่มชื้นตลอดว่านหางจรเข้จะข่วยสร้างเซลล์ผิวที่ขึ้นใหม่ได้ดีค่ะ
อันนี้จากประสบการณ์จริงของตัวเองค่ะ ตอนนั้นใข้เจลว่านหางจระเข้ ของพฤกษาเภสัชค่ะ
60รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...