พญ. พิธพร วัฒนาวิทวัส
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ และโรคต่อมไร้ท่อ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของอวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ
📍 คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ (โรคเบาหวาน,ไทรอยด์) ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
📍 หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434
#โรคเบาหวาน #โรคต่อมไทรอยด์ #โรคต่อมไร้ท่อ
226 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา