ทุกอย่างมีวาระ ไม่มีอะไรแปลกใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกัน ดวงจิตที่มีความละเอียดอ่อนและสัตย์ซื่อกับจิตใจตนเองย่อมไม่ลวงตน จากสิ่งเร้าภายนอก
ผลของความชอบธรรมล้วนก้าวนำให้เกิดความรู้สึกอยากจะอยู่ลำพัง เพื่อสร้างความสงบให้กับจิตตนเป็นการพักเพื่อเสริมจิต ให้มีกำลังมากพอที่จะกลับไปเผชิญความวุ่นวายต่างๆของผู้คน และการสาระวนกับการของตนเอง
การพัก ก็เพื่อเติมความเข้าใจ และการหยั่งรู้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เพียงแต่ความอ่อนเยาว์ จึงยังไม่เข้าใจว่า สิ่งนี้คืออะไรเท่านั้นเอง
170 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา