5 ก.ค. 2022 เวลา 16:01 • ความคิดเห็น
เราไม่สามารถรูได้ถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ส่วนอดีตผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเคยเจอเรื่องแบบไหนมา คือ บทเรียนที่ดี
ปัจจุบัน คือตอนนี้ ที่เราได้ใช้ชีวิต มีชีวิตอยู่ รักตัวเอง เพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง เพิ่มคุณค่าของตัวเอง แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ขาด
Smile to the world every day to bring good luck to yourself 😊
โฆษณา