ไม่ต้องทำไร...เป็นปกติของอีกฝ่าย ที่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ...ถ้าต้องแคร์ แคร์คนที่เขาคอยซัพพอร์ต ให้กำลังใจเราพอ
โฆษณา