ผมเชื่อในมิติ และโลกคู่ขนานครับ...
แต่เรื่องมีจริงไหม แบบขั้นพิสูจน์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆครับ..
เล่าไปก็อาจจะถูกด่าว่าเพ้อได้ครับ...แต่ตอนเด็กๆ
ผมมักจะมีอาการเดจาวูบ้าง หรือคาดการณ์ล่วงหน้าบ้าง หรือสิ่งที่คิดๆไว้มันเกิดขึ้นจริงๆบ้าง... ประมาณนั้นครับ
โฆษณา