ประเภทพูดออกมาว่าอิจฉา แต่เป็นคำหยอกๆ ไม่ถือสา หากถึงขั้นริษยา จะลดระดับความสัมพันธ์
เลิกคบเป็นมิตรแท้ เป็นเพื่อนร่วมโลกที่เคยรู้จัก เจอกันไม่หน่ายหนี ยิ้มได้ พูดคุยชนิดไม่ลงลึกเรื่องราว เพราะจะทำให้เค้าเก็บไปริษยาอีก การพบเจอจะเป็นโดยบังเอิญเท่านั้น
คนที่เอาแต่คิดอิจฉาริษยา คำพูดและการแสดงออกทางสีหน้าแววตา จะทะลักออกมาให้เห็นง่าย และสามารถนำเรื่องของเราไปขยายความในทางเสียหาย ไม่จริงใจ เป็นพิษ
4ถูกใจ
343รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...