ผมเองยังเรียนจบช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน 5-6 ปีตั้งแต่มัธยมปลายเลย แต่ผมชดเชยด้วยการคว้าใบปริญญา 3 สาขาจาก 3 มหาวิทยาลัย!
  • 2
โฆษณา