ความอยากของตนกับความเหมาะสม
ความรักก่อพลัง และหลายครั้งก็บดบังตาหู สร้างความรำคาญสร้างความไม่เหมาะสมสร้างความเสียหาย
มีคนบอกว่าความรักคือสิ่งสวยงาม
  • 1
โฆษณา