8 ก.ค. 2022 เวลา 03:12 • สุขภาพ
มึนหัว บ้านหมุน ความผิดปกติของอวัยวะภายในหูชั้นใน ในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย
หากสงสัยว่ามีความผิดปกติ เวียนศีรษะ มีอาการบ้านหมุนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกหูคอจมูก เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา
มึนหัว บ้านหมุน ความผิดปกติของอวัยวะภายในหูชั้นใน ในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย
หากสงสัยว่ามีความผิดปกติ เวียนศีรษะ มีอาการบ้านหมุนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกหูคอจมูก เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา
📍 ข้อมูลโดย ผศ.นพ. จารึก หาญประเสริฐพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู
📍 คลินิกหูคอจมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก (OPD ศูนย์ศรีพัฒน์)
โทร. 053-936-826
#บ้านหมุน #เวียนหัว #มึนหัว
โฆษณา