การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สนุก เป็นสิ่งเสริมสร้างตัวตนของเราครับ อีกอย่าง เป็นเพราะการเรียนรู้ ทำให้มนุษย์เรามาไกลขนาดนี้ได้ ไม่งั้นคงสมองฝ่อเหมือนนีเอนเดอร์ทัลไปนานแล้ว
  • 1
โฆษณา