8 ก.ค. 2022 เวลา 14:11 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เล่มแรก พ่อรวยสอนลูก ต่อมาก็พ่อรวยสอนลงทุน กินกบตัวนั้นซะ แล้วก็ศึกษาเรื่องการเงิน
โฆษณา