“เขมรพระนคร” หนึ่งในความยิ่งใหญ่ของโลกยุคโบราณ
สถาปัตยกรรม เป็นศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาผ่านสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ...... อ่านต่อ
11 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา