9 ก.ค. 2022 เวลา 05:54 • หุ้น & เศรษฐกิจ
คนไทยฉลาดการเงิน ของโค้ชหนุ่มครับ
ถ้าต่างประเทศก็ จิตวิทยาว่าด้วยเงิน (The psychology of money)
1
โฆษณา