9 ก.ค. 2022 เวลา 09:08
1. ระแวงระวัง
2. เงินเปลี่ยนทุกอย่าง
3.ไม่มี ความซื่อตรง
4. เรียนรู้ ด้วยตนเอง
5. โดดเดียว .. แบบควายๆ
6. หยุดที่จะ ทำต่อ ปล่อยให้ แกร่งแยง กันเอง
โฆษณา