ความขยันอาจไม่ได้ทำให้คนเราร่ำรวยเสมอไป
แต่ทำให้เรามีโอกาสหรือต้นทุนที่ดีกว่า/เหนือกว่า
คนอื่น ๆ ที่ไม่ลงไม้ลงมือทำอะไร และรอคอยโชคชะตา
อย่างน้อยความขยันก็ทำให้เรามีคุณค่า มีงาน มีเงิน
หางาน สร้างอาชีพ เลี้ยงตนเอง ไม่เดือดร้อนใคร
1
แม้จะมีเงินน้อย หรือมีเงินมาก ก็ภูมิใจและมีความสุข
กับหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ ที่เสียไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...